Naše geodetická kancelář vám nabízí komplexní práce v následujících činnostech:

 • vyhotovení geometrických plánů na zaměření staveb a přístaveb, rozdělení pozemků, vyznačení věcných břemen,
 • vytyčování vlastnických hranic pozemků,
 • digitalizace stávajících mapových podkladů a jejich aktualizace novým doměřením,
 • zaměření skutečného stavu provedení staveb liniových, pozemních i podzemních,
 • zaměření profilů a výpočty kubatur,
 • geodetické práce v bodových polích v rámci stavby,
 • vyhotovení mapových podkladů pro projekty stavebních prací,
 • vyhotovení mapových podkladů pro ekologické stavby, mapy skládek,
 • vyhotovení a údržba základních map závodů, technických map měst,
 • zaměření stávajícího stavu stavebních objektů a památkových objektů,
 • sledování stability svahů a poddolovaných území,
 • údržba stávajících mapových děl v klasické i digitální formě,
 • zdarma poradenská činnost pro naše zákazníky.
 

Reklama